อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

 1. กรณีใช้นอกเวลาทำงานปกติให้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง

 2. อัตราการใช้ห้อง ถ้าใช้เกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็นครึ่งวัน

 3. อัตราการใช้ห้อง ถ้าใช้เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้คิดเป็นเต็มวัน

 4. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว อาจลดหย่อนได้เป็นเฉพาะกรณี โดยให้คณบดีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       1,800 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       1,000 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            2,800 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       3,900 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       2,050 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            5,950 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       2,700 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       1,450 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            4,150 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       6,400 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       4,050 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            8,950 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       3,900 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       2,050 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            5,950 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       2,700 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       1,450 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            4,150 บาท

อัตราค่าบำรุง

 • เต็มวัน (8 ชม.)       3,900 บาท

 • ครึ่งวัน (4 ชม.)       2,050 บาท

 • 1 วัน 4 ชม.            5,150 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ พื้นที่บริเวณรอบอาคารและพื้นที่ในร่ม

อัตราค่าบำรุงต่อตารางเมตร

(1 ตารางเมตร: จำนวนวัน)

 • 1 - 3 วัน                   40 บาท

 • 3 - 7 วัน                   70 บาท

 • 7 - 15 วัน                 100 บาท

 • 15 - 30 วัน               200 บาท

อัตราค่าบำรุงต่อตารางเมตร

(1 ตารางเมตร: จำนวนวัน)

 • 1 - 3 วัน                   80 บาท

 • 3 - 7 วัน                   140 บาท

 • 7 - 15 วัน                 200 บาท

 • 15 - 30 วัน               400 บาท

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

EASTERN CENTER OF ART AND CULTURE

มหาวิทยาลัยบูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถาม:

Email: artburapha@hotmail.com

Tel: 038102520 ถึง 1

ผู้ดูแลเว็บไซต์:

suthasinee.bo@go.buu.ac.th

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now