อัตราค่าเข้าชมเข้าชมนิทรรศการ

TYPE A

 • นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา พร้อมแสดงบัตรประจำตัว

 • กลุ่มนักเรียน, นิสิต/นักศึกษา (ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า)

 • ตำรวจ ทหาร ในเครื่องแบบ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว

ราคาบัตร

฿10

TYPE D

 • บุคคลทั่วไป ที่มาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และ ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า 

ราคาบัตร

฿15

TYPE B

 • เด็กไทย ฿10
  (ส่วนสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร)

 • บุคคลทั่วไป ฿20

ราคาบัตร

฿10/฿20

TYPE E

 • ภิกษุ สามเณร

 • บุคคลสูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยให้แสดงหลักฐานโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยให้แสดงบัตรประจำพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

 • นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

ราคาบัตร

Free

TYPE C

 • ชาวต่างชาติ (เด็ก) ฿50
  (ส่วนสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร)

 • ชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่) ฿100

ราคาบัตร

฿50/฿100

ยังไม่เปิดให้บริการ

"จองบัตรออนไลน์"

ขออภัยในความไม่สะดวก

การเดินทาง

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

EASTERN CENTER OF ART AND CULTURE

มหาวิทยาลัยบูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถาม:

Email: artburapha@hotmail.com

Tel: 038102520 ถึง 1

ผู้ดูแลเว็บไซต์:

suthasinee.bo@go.buu.ac.th

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now