เข้าชมห้องนิทรรศกาลต่าง ๆ แบบ 360°

อาจไม่รองรับในบางอุปกรณ์ | 360° by Google Photo

  • เยือนถิ่นบูรพา

 
01 ด้านหน้า.jpg
04เยือนถิ่นบูรพา3.jpg
02เยือนถิ่นบูรพา1.jpg
05เยือนถิ่นบูรพา4.jpg
03เยือนถิ่นบูรพา2.jpg
06นำเข้าส่วนที่ 2.jpg
  • แหล่งโบราณคดี

 
07แหล่งโบราณคดี 1.jpg
08แหล่งโบราณคดี 2.jpg
09แหล่งโบราณคดี 3.jpg
  • โคกพนมดี

 
10นั่งชมวิดิทัศน์.jpg
11 โคกพนมดี 1.jpg
12 โคกพนมดี2.jpg
  • ศรีมโหสถ

 
13วิถีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม.jpg
14 ศรีมโหสถ 1.jpg
15 ศรีมโหสถ2.jpg
  • ชนต่างวัฒนธรรม

 
16 อิทธิพลความเชื่อทางศาสนา.jpg
17ชนต่างวัฒนธรรม1.jpg
18ชนต่างวัฒนธรรม 2.jpg
  • วัดเตาปูน

 
19 วัดเตาปูน.jpg
20โบสถ์วัดเตาปูน1.jpg
21โบสถ์วัดเตาปูน1.jpg
  • หออัครศิลปิน

 
22หออัครศิลปิน.jpg

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

EASTERN CENTER OF ART AND CULTURE

มหาวิทยาลัยบูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถาม:

Email: artburapha@hotmail.com

Tel: 038102520 ถึง 1

ผู้ดูแลเว็บไซต์:

suthasinee.bo@go.buu.ac.th

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now